Wat is Univido?

Univido biedt ondersteuning bij het opstellen van de lesopdrachten: maak simulaties voor klassen en samenzettingen om te zien wat mogelijk is met uw lestijdenpakket, deel de lesopdrachten uit, exporteer en communiceer de resultaten.
U kunt zich volledig concentreren op het denkwerk, Univido toont op elk moment de informatie die u nodig hebt, doet het rekenwerk, voert controles uit en genereert de gewenste overzichten.

Om voldoende support te kunnen bieden aan starters, is er een beperking op het aantal scholen dat kan instappen per schooljaar. Voor schooljaar 2022-2023 is een instap helaas niet meer mogelijk. Om een inschatting te maken of de software op termijn interessant kan zijn voor uw school is het wel nog mogelijk een demo en een proefversie te bekomen.

Maak simulaties

Maak simulaties voor klassen en samenzettingen om te zien wat mogelijk is met uw lestijdenpakket.

Deel lesopdrachten uit

Ken de aangemaakte lessen toe aan de leraars van uw korps, behoud voortdurend het overzicht van de toegekende lesopdracht per leraar en per klas
Gebruik de ingebouwde controles om fouten te vermijden

Exporteer de resultaten

Communiceer de individuele lesopdrachten en genereer WieWatWaar-overzichten.
Exporteer de gegevens naar andere softwarepakketten: roosterprogramma, rapportprogramma, gebruikersbeheer binnen uw leerplatform.

Enkele schermafdrukken

Houd uw muis op de foto om te pauzeren. Bij verdere interesse: vraag meer info via het contactformulier of boek een demo. 

Video afspelen