Wat is Univido?

Univido ondersteunt bij het opstellen van lesopdrachten: simuleer scenario's voor klassen en samenstellingen om de mogelijkheden binnen uw lestijdenpakket te verkennen. U kunt zich volledig concentreren op het denkwerk, terwijl Univido informatie toont, berekeningen uitvoert, controles uitvoert en overzichten genereert.

Maak simulaties

Maak simulaties voor klassen en samenzettingen om te zien wat mogelijk is met uw lestijdenpakket.

Deel lesopdrachten uit

Ken de aangemaakte lessen toe aan de leraars van uw korps, behoud voortdurend het overzicht van de toegekende lesopdracht per leraar en per klas. Gebruik de ingebouwde controles om fouten te vermijden.

Exporteer de resultaten

Communiceer de individuele lesopdrachten en genereer WieWatWaar-overzichten.
Exporteer de gegevens naar andere softwarepakketten: roosterprogramma, rapportprogramma, gebruikersbeheer binnen uw leerplatform.

Enkele schermafdrukken

Houd uw muis op de foto om te pauzeren. Bij verdere interesse: vraag meer info via het contactformulier of boek een demo. 

Video afspelen