SOFTWARE VOOR MIDDELBARE SCHOLEN

Software van Sisofos staat voor:

Gebruiksgemak en intuïtieve bediening. Sisofos analyseert de gebruikte werkwijze in de schooladministratie en benadert die werkwijze zo getrouw mogelijk, aangevuld met handige extra’s

Efficiëntie. Computers hebben een fantastisch geheugen, en toch worden dezelfde gegevens binnen een school zo vaak opnieuw ingetypt of manueel opgezocht. Programma’s van Sisofos gebruiken optimaal de export– en importmogelijkheden van andere softwarepakketten.

Tevreden klanten. Test eerst, beslis daarna. Gebruik de software eerst gratis en vrijblijvend tijdens een proefperiode, zodat u kunt inschatten of de werking tegemoet komt aan de noden van uw school.

Actueel:

  • 19/04/2021: Binnenkort lancering van Quaestrio. Geen punthoofd meer bij het opmaken van de examenplanning. Meer info volgt…
  • 19/04/2021: De digitale wachtkamer kan gebruikt worden voor klassenraden. Maar ook voor digitale ouder- of leerlingcontacten is de wachtkamer beschikbaar, in dat geval werk je met een combinatie van de wachtkamer met de oudercontact-reservatiemodule.
    De wachtkamer en de reservatiemodule maken deel uit van Docemper maar zijn ook apart beschikbaar.
  • 19/04/2021: Stel vanuit Univido de lesopdrachten en WieWatWaar-overzichten online beschikbaar via je leerplatform. Daarnaast beschikken directies en administratieve medewerkers het hele jaar door over een duidelijk interim-overzicht: wie is welke periode afwezig, wie neemt welke lessen op?  
    Beschikbaar vanaf juni: er lijkt een tendens te zijn om alle leerlingen een leraar-coach toe te kennen om zo de werklast voor de klassenleraars beter te spreiden over het hele korps. Univido krijgt een module om een verdeling voor te stellen.
  • 18/02/2021: Om ook tijdens piekperiodes bij de opdrachtverdeling een vlotte service te kunnen bieden voor Univido geldt een beperking voor het aantal nieuwe scholen dat per schooljaar kan starten. De lichting voor schooljaar 2020-2021 is volzet

Sisofos biedt aan:

— NIEUW — MEI 2021– NIEUW — MEI 2021 — NIEUW —
Quaestrio: Opstellen van examenroosters is vaak een hele klus, maar vanaf nu kan de volgende examenperiode niet rap genoeg aanbreken. Quaestrio biedt optimale ondersteuning zodat u zich volledig kunt concentreren op de eigenlijke planning.

Beta-versie beschikbaar vanaf half mei. Bekijk nu al enkele schermafdrukken op de website.
— NIEUW — MEI 2021– NIEUW — MEI 2021 — NIEUW —

Docemper: Voor het beheer van de dagplanning, aangevuld met allerlei extra’s. Opvangen van afwezigheden, roosterconsequenties van lesvervangende projecten beheren, automatische communicatie via lichtkranten, smartphone, Smartschool. Daarnaast zijn er tal van extra mogelijkheden: digitale wachtkamer voor klassenraden of oudercontacten, automatische publicatie van roosters, planning voor lokaalorde per lokaal en leraar automatisch genereren en communiceren bij elk nieuw roosters, na roosterimport uit uw roostersoftware met een minimale inspanning roostervarianten aanmaken voor A/B/C/D-weken of voor wisselend afstandsonderwijs,…

De digitale wachtkamer voor klassenraden en de combinatie wachtkamer en reservatiemodule voor ouder- of leerlingcontacten maken deel uit van Docemper, maar zijn ook apart beschikbaar.

Univido: Helpt u bij het opstellen van de lesopdrachten. Optimale besteding van uw lestijdenpakket, een goede verdeling van de beschikbare lessen, export van alle resultaten voor gebruik in andere softwaretoepassingen.

Close Menu