S-cloud, wat houdt dat in?

Het doel van Sisofoscloud is het on-line beschikbaar stellen van alle informatie die aangeleverd wordt door Sisofos-software.

Docemper

Per leraar persoonlijke info over vervangingen, lokaalwissels, daginfo, lokaal-orde, …

Univido

Persoonlijke lesopdrachten, WieWatWaar-overzichten met inbegrip van interims, alle informatie op maat van de aangemelde gebruiker, …

Quaestrio

Na opmaak van het examenrooster zijn alle overzichten automatisch beschikbaar in S-cloud, geef in de instellingen aan wanneer deze zichtbaar mogen worden voor leerkrachten en voor leerlingen. Elke leraar ziet bovendien een individuele planning van de examenperiode: wanneer worden de schriftelijke examens afgelegd, wanneer staan mijn mondelinge proeven, wanneer moet ik toezicht voorzien of standby zijn als vervanger.

Optimaal gebruiksgemak

Geen gedoe met configuratie van webruimte, databasebeheer, userinterface en certificaat voor beveiligde gegevensoverdracht.

Informatie op maat

Elke gebruiker krijgt in S-Cloud de correcte informatie te zien, op basis van de rol binnen de school: leerling, leraar of directie, de aard en de vorm van de informatie is altijd op maat en vaak zelfs individueel.

Authenticatie gebeurt op basis van OAuth via  de Smartschool- of O365-account.