S-cloud, wat houdt dat in?

Het doel van Sisofoscloud is het on-line beschikbaar stellen van alle informatie die aangeleverd wordt door Sisofos- schoolsoftware.

Optimaal gebruiksgemak

Geen gedoe met configuratie van webruimte, databasebeheer, userinterface en certificaat voor beveiligde gegevensoverdracht. 

Informatie op maat

Elke gebruiker krijgt in S-Cloud de correcte informatie te zien, op basis van de rol binnen de school: leerling, leraar of directie, de aard en de vorm van de informatie is altijd op maat en vaak zelfs individueel.

Authenticatie gebeurt op basis van OAuth via  de Smartschool- of O365-account. 

Docemper

Per leraar persoonlijke info over vervangingen, lokaalwissels, daginfo, lokaal-orde, …

Univido

Persoonlijke lesopdrachten, WieWatWaar-overzichten met inbegrip van interims, alle informatie op maat van de aangemelde gebruiker, …

Quaestrio

Na opmaak van het examenrooster zijn alle overzichten automatisch beschikbaar in S-cloud, geef in de instellingen aan wanneer deze zichtbaar mogen worden voor leerkrachten en voor leerlingen. Elke leraar ziet bovendien een individuele planning van de examenperiode: wanneer worden de schriftelijke examens afgelegd, wanneer staan mijn mondelinge proeven, wanneer moet ik toezicht voorzien of standby zijn als vervanger.