SOFTWARE VOOR MIDDELBARE SCHOLEN

S-Cloud

Het doel van Sisofoscloud is het on-line beschikbaar stellen van informatie die aangeleverd wordt door Sisofos-software.

Docemper en S-Cloud: per leraar persoonlijke info over vervangingen, lokaalwissels, daginfo,lokaal-orde,..;

Univido en S-Cloud: persoonlijke lesopdrachten, opdrachtverdeling binnen de vakgroep, …

Quaestrio en S-Cloud: na opmaak van het examenrooster zijn alle overzichten automatisch beschikbaar in S-cloud, geef in de instellingen aan wanneer deze zichtbaar mogen worden voor leerkrachten en voor leerlingen.

  • optimaal gebruiksgemak: geen gedoe met configuratie van webruimte, databasebeheer, userinterface en certificaat voor beveiligde gegevensoverdracht. Na activatie van Sisofoscloud volstaat het in de software de optie ‘Sisofoscloud’ aan te vinken, voor de rest gebeurt alles volautomatisch.
  • ondersteuning voor het aanvragen van de Oauth-koppeling via Smartschool of O365

De menustructuur en opbouw van de verschillende pagina’s kan volledig aangepast worden aan de werkwijze binnen de school. Bij wijze van voorbeeld hieronder een mogelijke configuratie van Sisofoscloud:

Close Menu