SOFTWARE VOOR MIDDELBARE SCHOLEN

Deze module is bedoeld om de organisatie van ouder- of leerlingcontacten zo eenvoudig mogelijk te maken. De school beslist binnen welke periode oudercontacten georganiseerd worden, daarna kan een leraar heel eenvoudig instellen welke afspraakmomenten beschikbaar mogen zijn. Vanaf dan kunnen ouders een afspraak boeken voor het oudercontact, elke leraar volgt in de eigen afsprakenagenda de status op.

Zijn de oudercontacten digitaal, dan kunnen de afspraken eenvoudig overgebracht worden naar een digitale wachtkamer. Tijdens het oudercontact kan een leraar eenvoudig aangeven hoeveel minuten vertraging te verwachten vallen voor de volgende contacten, ouders die thuis zitten te wachten kunnen online de status van hun afspraak opvolgen.

Elke leraar beslist kiest de tijdsduur voor de oudercontacten
De leraar kiest welke afsprakmomenten beschikbaar zullen zijn
Ouders kiezen hun afspraakmoment
De leraar volgt de afsprakenkalender op
Close Menu